จุดเด่นที่สำคัญของเวอร์ชันนี้อีกอย่างหนึ่งคือ: 

ณ หน้าใดๆ ใน Gotoknow ท่านสามารถเดินถอยกลับได้ไปยังกลุ่มข้อมูลที่กว้างขึ้นได้

และท่านยังสามารถเดินย้อนกลับได้ โดยกดที่ เส้นทางเก่า ซึ่งจดจำการเดินทางของท่านไว้

 


home
home/blog
home/blog/tutorial (your blog)
home/blog/tutorial/33591
home/blog/tutorial/tag/knowledge

home/blog/tutorial/tag/knowledge+management (ป้ายผสม)


home/post
home/post/recent
home/post/recently_commented
home/post/most_commented
home/post/most_visited
home/post/randomhome/file
home/file/recent
home/file/recently_commented
home/file/most_commented
home/file/most_visited
home/file/random
home/file/jantawan (your username)
home/file/jantawan/view/19516 <hr />
home/ask
home/ask/recent
home/ask/recently_commented
home/ask/most_commented
home/ask/most_visited
home/ask/random
home/ask/jantawan (your username)
home/ask/jantawan/48 <hr /><p>home/planet
home/planet/developers (your planet)</p><hr /><p>home/bookmark
home/bookmark/jantawan (your username)</p><hr /><p> </p>