ดิฉันได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ " ใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับลัดดาซุบซิบ " รวบรวมโดย แถมสิน รัตนพันธ์ ซึ่งมีบทหนึ่งเขียนเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งในนิตยสาร The Time Magazine เมื่อปี คศ. 1966  หลายคนคงเกิดไม่ทัน และไม่แน่ใจว่ามีห้องสมุดหรือสถาบันใดที่มีเอกสารหายากฉบับนี้เก็บไว้  ดิฉันพยายามค้นจาก Internet  โชคดีที่พบว่า The Time Magazine ได้จัดเก็บในรูป Archive ถือว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขอจึงร่วมเทอดพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยแบ่งปันมาให้คนไทยได้ชื่นชมร่วมกันค่ะ