ชีวิตวิจัยของคนธรรมดา (2)

ทุกคนทำได้

ในระยะแรกของชีวิตวิจัย เริ่มจากการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีช่วยวิจัยในโครงการวิจัย ระบบการปลูกพืช ของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่าน รศ.ดร. เทอด เจริญวัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ มีท่าน ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย เป็น รองหัวหน้าโครงการ

 

ความเป็นธรรมดาของงานวิจัยเริ่มจากการเรียนรู้จากท่านอาจารย์ทั้งสอง จากการดำรงชีพของท่านตั้งแต่เช้าถึงเย็น จันทร์ถึงศุกร์ และเสาร์+อาทิตย์

 

อาจารย์ทั้งสองมีครอบครัวที่สนับสนุนการทำงานวิจัย ท่าน รศ.ดร. เทอด เจริญวัฒนา มีภรรยา (อ.อุสาห์ เจริญวัฒนา) ซึ่งคอยให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์เทอด ไม่มีวันหยุดเช่นกันกับท่านอาจารย์เทอด ท่าน ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ก็เช่นกัน ตลอดจนบุตรของท่านอาจารย์ทั้งสอง

 

ท่านอาจารย์ เทอด เจริญวัฒนา ดูแลงานบริหารของโครงการ คืองานที่ต้องทำกับคนในและนอกโครงการ อาจารย์บอกว่า "ถ้าเราชอบและรักงานที่ได้รับมอบหมาย เราก็จะทำได้ดีและเป็นธรรมชาติ"

ส่วนท่าน ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ดูแลงานวิชาการของโครงการ อาจารย์สาธิตให้ดูเสมอว่า "งานวิจัยทางเกษตรเป็นงานที่สนุก และได้กินอาหารอร่อย เราปลูกได้เองด้วย" 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีวิจัยของคนธรรมดาความเห็น (0)