GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ชีวิตวิจัยของคนธรรมดา (2)

ทุกคนทำได้

ในระยะแรกของชีวิตวิจัย เริ่มจากการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีช่วยวิจัยในโครงการวิจัย ระบบการปลูกพืช ของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่าน รศ.ดร. เทอด เจริญวัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ มีท่าน ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย เป็น รองหัวหน้าโครงการ

 

ความเป็นธรรมดาของงานวิจัยเริ่มจากการเรียนรู้จากท่านอาจารย์ทั้งสอง จากการดำรงชีพของท่านตั้งแต่เช้าถึงเย็น จันทร์ถึงศุกร์ และเสาร์+อาทิตย์

 

อาจารย์ทั้งสองมีครอบครัวที่สนับสนุนการทำงานวิจัย ท่าน รศ.ดร. เทอด เจริญวัฒนา มีภรรยา (อ.อุสาห์ เจริญวัฒนา) ซึ่งคอยให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์เทอด ไม่มีวันหยุดเช่นกันกับท่านอาจารย์เทอด ท่าน ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ก็เช่นกัน ตลอดจนบุตรของท่านอาจารย์ทั้งสอง

 

ท่านอาจารย์ เทอด เจริญวัฒนา ดูแลงานบริหารของโครงการ คืองานที่ต้องทำกับคนในและนอกโครงการ อาจารย์บอกว่า "ถ้าเราชอบและรักงานที่ได้รับมอบหมาย เราก็จะทำได้ดีและเป็นธรรมชาติ"

ส่วนท่าน ศ.ดร. อารันต์ พัฒโนทัย ดูแลงานวิชาการของโครงการ อาจารย์สาธิตให้ดูเสมอว่า "งานวิจัยทางเกษตรเป็นงานที่สนุก และได้กินอาหารอร่อย เราปลูกได้เองด้วย" 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาการเกษตร
หมายเลขบันทึก: 33659
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)