เทคนิคการเปลี่ยนหน่วย

หน่วยเป็นพื้นฐานที่สำคัญ

  การเปลี่ยนหน่วยมีความสำคัญ ต้องมีเทคนิคและพื้นฐานในสิ่งต่อไปนี้

 • รู้ว่าอะไรคือหน่วยฐาน m kg S A K mole cd
 • รู้ความหมายของตัวอักษรนำหน้าหน่วยฐาน เช่น mm  MA nS

 ความหมายตัวนำหน้า (Prefixes)

 1. เอกซะ      exa                =   E  =  10^18
 2. เพตะ        peta               =   P  =  10^15
 3. เทอรา      tera                =   T  =   10^12
 4. จิกะ          giga               =   G =   10^9
 5. เมกะ        mega             =   M =   10^6
 6. กิโล         kilo                 =   K  =   10^3
 7. เฮกโต     hecto              =   h  =   10^2
 8. เดคา       deca               =   da =   10
 9. เดซิ         deci                =   d   =    10^-1
 10. เซนติ       centi               =   cm =   10^-2
 11. มิลลิ        milli                 =   m   =   10^-3
 12. ไมโคร     micro              =   M =    10^-6
 13.  นาโน      nano               =   n   =    10^-9
 14. พิโค         pico                =   p   =   10^-12
 15. เฟมโต     femto              =   f    =   10^-15
 16. อัตโต       atto                 =   a   =   10^-18

วิธีทำ เช่นเปลี่ยน   12 mm เป็น Km

 • ทำให้เป็นหน่วนหลักโดยแทนตัวเลข prefix ลงไป

 12mm =  12*10^-3 m  แทน 10-3 ไปที่ m

  12*10^-3  Km/K  ใส่ K หน้า m เพื่อให้เป็น Km แล้วหารคืน ด้วย K เพื่อให้ค่าเท่าเดิม

   12*10^-3 Km/10^3 แทน Kตัวล่างด้วย 10^3

   12*10^-6 Km 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนลูก ม.ปลายความเห็น (2)

11
IP: xxx.142.204.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมาย

antom
IP: xxx.52.200.17
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์กับผมมากเลยครับ