เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน   มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ. ริมอ่างน้ำ  ม. สงขลานครินทร์    มีผู้คน   ทั้งนักศึกษา  บุคลากรและครอบครัวไปร่วมจำนวนมาก    ล้อมรอบอ่างน้ำทุกด้านเลย   เป็นภาพที่สวยงามมาก  มีการจุดเทียน  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี   กล่าวคำ "ทรงพระเจริญ"  , "ไชโย"  และปิดท้ายด้วยการจุดพลุ     ถึงแม้ว่าพลุจะมีจำนวนไม่มากแต่ก็สวยงามประทับใจ    

 Candle
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ริมอ่างน้ำ ม.อ.

Candle4
นักศึกษา บุคลากร  และครอบครัว   ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

Candle3
ขณะกำลังชู  เทียน และกล่าว "ทรงพระเจริญ"

Firework1 

Firework2
พลุสวย ๆ