อ่านหนังสืออยู่ คิดถึงท่านอาจารย์หมอ JJ ท่านอาจารย์ Beeman ท่านอาจารย์ Panda พบว่าคนเป็นเจ้านายนี้ลำบากเหมือนกัน หยิบหนังสือเกี่ยวกับเจ้านายและลูกน้องมาฝากครับ ไม่รู้ตรงกับใครบ้าง  

 

 

  Whenyou take a long time        เมื่อคุณใช้เวลานาน   

You are slow                          คุณเป็นคนเชื่องช้า

When your boss takes a long time           เมื่อเจ้านายใช้เวลานาน

 

He is thorough                        ท่านช่างสุขุมรอบคอบ

 

When you don’t do it               เมื่อคุณไม่ทำงานชิ้นนั้น

 

You are lazy                           คุณเป็นคนเกียจคร้าน

 

When your boss doesn’t do it    เมื่อเจ้านายไม่ทำงานชิ้นนั้น

 

He is too busy                        ท่านมีกิจธุระยุ่งมาก

 

When you make a mistake        เมื่อคุณทำผิดพลาด

 

You are idiot                           คุณช่างเป็นคนโง่เขลา

 

When your boss makes a mistake      เมื่อเจ้านายทำผิดพลาด

 

He is only human                 ท่านเป็นเพียงมนุษย์ปุถุชน

 

When doing something without being told                เมื่อปฏิบัติงานนอกคำสั่ง

 

You are overstepping your authority       คุณทำงานเิกินหน้าเจ้านาย   

When your boss does the same thing     เมื่อเจ้านายทำเช่นเดียวกับคุณ

 

That is initiative                           ท่านช่างเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

 

When you take a stand           เมื่อคุณยึดมั่นในจุดยืน

 

You are being bull-headed       คุณเป็นคนดื้อร้นหัวแข็ง

 

When you boss does it          เมื่อเจ้านายทำเช่นนั้นบ้าง

 

He is being firm.            ท่านช่างเป็นคนหนักแน่นมั่นคง    

 

 

 

ใครจะไปติดไว้หน้าที่ทำงานก็ได้นะครับ ผลเป็นอย่างไรบอกด้วย ใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้านายอย่างไรบ้าง ช่วยบอกผมหน่อยครับ    

 

 

 

 

 

  ขอบคุณข้อมูลจาก รศ . ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก Speaking Idiomatic English.