เชิญอ่านครับ

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ท่านรองพลกฤษณ์ ศิริบูรณ์  , รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ท่านรองสมภาร จันทหาร , มีครูปฏิบัติการจำนวน 35 คน , พนักงานราชการ 5 คน , ครูอัตราจ้าง 5 คน และ ภารโรง 4 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 1,147 คน  เอาไว้แค่นี้นะครับพอเรียกน้ำย่อย คราวหน้าจะนำกิจกรรมเด่น ๆ ของทางโรงเรียนมาแนะนำ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูชาว กพศความเห็น (0)