ใครคือ วิทยากร

 

วันนี้ ผมไปสอน เรื่อง Learn how to learn

ผมแต่งตัว กางเกงกีฬา เสื้อยืด  ฯลฯ

เมื่อเจอคนเรียน  ผมก็บอกว่า ผมมาแทน  วิทยากร ยังไม่มา

สอนไป ครึ่งวัน  ทำกิจกรรม ทั้ง world café และ Show & share   

ผมก็ถามไปเรื่อยๆ เป็นระยะ  ว่า  วิทยากรมาหรือยัง เจอวิทยากรหรือยัง

ประมาณ ก่อนเที่ยงโน้น   ผู้เรียน จึงค้นพบว่า วิทยากรที่แท้จริง คือ ใคร

 

ก็คือ ….. ตัวของเขาเอง

 

การสอนสมัยใหม่   คนเรียน เตรียม เอกสารมาเอง  เอามาถามผม  ไม่ใช่ให้ผมเตรียมให้    ห้องเรียน มี google ให้ค้น   ผมก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารการสอน ให้เหนื่อยเหมือนครูไทยอีกหลายๆท่าน

 

ผมบอกคนเรียนเสมอว่า  อย่าปล่อยวิทยากรลอยนวล   

 

เราต้อง เป็น self learner 

 เอา เว็ป เอา email  / blog  ของวิทยากร  ของผม  มารู้จักกัน เป็น ผู้เรียน ผู้สอนซึ่งกันและกัน  และ เรียนรู้แบบตลอดชีวิต