เรียน ITAR3 ทุกท่าน

การแก้โจทย์ของอาจารย์ครับ

อรรถชัย

--------------------------------------------------------- 

ข้อ 1 (ตอบถูกต้องจำนวนมาก-ยินดีด้วยครับ)

 

--------------------------------------------------------

ข้อ 2 (ตอบถูกต้องจำนวนหนึ่ง-ยินดีด้วยครับ)

------------------------------------------------------------

ข้อ 3 (ตอบถูกต้องจำนวนหนึ่ง-ยินดีด้วยครับ)