การพัฒนาตนเองเป็นหัวใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

พวกเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นนิสัย

เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า  ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา  ดังนั้นการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในชีวิตประจำวันน้อยมาก  หากครูผู้นั้นขาดการพัฒนา  ก็จะไม่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเลย  ดังนั้นหัวข้อ  การพัฒนาตนเองเป็นหัวใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจึงมีเค้าของความเป็นจริง    สาเหตุที่ผู้เขียนเน้นเพียงแต่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  เนื่องจากผู้เขียนเป็นครูประถมศึกษา  จะเข้าใจครูระดับประถมศึกษาด้วยกัน

การพัฒนาตนเองของครูประถมศึกษามีหลายรูปแบบ  บางท่านอาจจะเลือกรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ได้  ที่เห็นถึงการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ทุกท่านต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐานครูภาษาอังกฤษ  เรื่องของทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด  แต่บางท่านก็เลือกที่พัฒนาไปทุกรูปแบบ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ก็ไม่พ้น  การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  นึกถึงเมื่อคราวครูภาษาอังกฤษต้องไปประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  และจัดกลุ่มให้อยู่ใน 3 กลุ่ม  ใครอยู่กลุ่มใด  คงจำได้  ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการพัฒนาที่รัฐจัดสรรให้  แต่ในความเป็นจริงครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องรับการพัฒนามากกว่านั้น  เหตุผลได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่า  พวกเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นนิสัย นั่นเอง

สำหรับผู้เขียนพัฒนาการฟัง  ด้วยการเปิดวิทยุ BBC ฟังตอนเช้าตอนขับรถไปโรงเรียน  พัฒนาการพูดกับเพื่อนครูและครูจ้างชาวต่างประเทศที่โรงเรียน  พัฒนาการอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนและอ่านก่อนนอนในอินเตอร์เนต  ส่วนการเขียนพัฒนาน้อยมาก  นอกจากอ่านในอินเตอร์เนต  ก็ต้องสรุปมาเป็นข้อความของตนเองเพื่อเตือนความจำ

ผู้เขียนพาเพื่อนพัฒนา  เนื่องจากเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  พัฒนาด้วยการนิเทศการสอนในชั้นเรียนรูปแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ดำเนินการทุกปีการศึกษา 

และนอกจากนั้นได้พัฒนาการเรียนการสอนด้วยอิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ e-learning  ด้วยการจัดทำ  เว็บเพจ  อาจจะพัฒนาไปถึงเว็บไซต์ตามแต่โอกาสอำนวย  รวมถึงศักยภาพของเพื่อนครูด้วย

เชื่อหรือยังคะว่า  การพัฒนาตนเองเป็นหัวใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ตามมาชมที่  http://www.geocities.com/skuikratoke/alllink.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน

คำสำคัญ (Tags)#development

หมายเลขบันทึก: 33505, เขียน: 10 Jun 2006 @ 09:18 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 10:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)