วันประชามหาปิติ 9 มิถุนายน 2549

"..ชาวน่านต่างอำเภอ ต่างพื้นที่ และหลายคน หลายครอบครัว มีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เพียงแต่เราไม่ได้เดินทางไปเห็นพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้น.."

                      แน่นอนที่สุด เมื่อวานนี้ ( วันที่ 9 มิถุนายน 2549 ) พวกเราต้องใจจดจ่อว่า รับรู้ เรียนรู้จากข่าวสารอะไร และจะทำคุณงามความดีอะไร เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของปวงชนชาวไทย  ปกติพวกเราทุกคนล้วนมีความจงรักภักดีกันอยู่เสมอไม่เสื่อมคลาย สำหรับวันสำคัญแบบนี้พวกเราขอทำกิจกรรมพิเศษกัน เพื่อถวายในหลวง

                       ภาพที่ปรากฏทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจ ผู้บรรยายพูดว่า วันประชามหาปิติ  พวกเรายอมรับว่าเป็นความจริง

                       สำหรับชาวน่าน หมู่บ้าน / ตำบล ประชาชนจะให้ความร่วมมือทำคุณงามความดี ด้วยการออกจากบ้านนำมีด จอบ เสียม พร้า มาตัดหญ้า ทำความสะอาดที่สาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าบ้าน หรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน อาคารหอประชุมหมู่บ้านตามแต่จะเห็นสมควร

                       เท่าที่ได้ไปเห็น เป็นราษฏรหมู่บ้านเจดีย์ ทำความสะอาดที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ที่บ้านดู่เหนือพัฒนา ทำความสะอาดถนนในหมู่บ้าน และ ศูนย์ ศสมช.ที่บ้านสถารศ จัดแข่งขันเปตองในวโรกาสสำคัญที่นี่ ขอผู้เข้าแข่งขันสวมเสื้อสีเหลือง และหอข้าวมารับประทานมือเที่ยงร่วมกัน และที่ราชมงคลน่าน จังหวัดเป็นเจ้าภาพ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีวางพานพุ่ม แสดงความจงรักภักดี จุดเทียนพร้อมกันทั่วประเทศ และมีการจุดพลุ  สถานีวิทยุชุมชน 4 สถานีร่วมถ่ายทอดเหตุการณ์ ให้ชาว อ.นาน้อย อ.บ้านหลวง อ.ท่าวังผา กิ่ง อ.ภูเพียง และ อ.เมืองน่าน พื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบเหตุการณ์ที่ ราชมงคลน่าน

                       อันที่จริง ชาวน่านต่างอำเภอ ต่างพื้นที่ และหลายคน หลายครอบครัว มีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เพียงแต่เราไม่ได้เดินทางไปเห็นพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (0)