GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ขอทรงพระเจริญ ในวโรกาสครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

หมายเลขบันทึก: 33393
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 6
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (6)

  • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พ่อคือพ่อของแผ่นดิน หยาดหยด เหงื่อไหลโลมริน ก็เพื่อลูกลูก

ยามใด คนไทยเป็นทุกข์ พ่อยิ่งทุกข์ระทม หลายเท่า

พวกเรา เป็นลูกของพ่อ เกิดบน แผ่นดินของพ่อ

ภูมิใจ ที่ได้เฝ้ารอ เฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา

เวลา พาโลกเปลี่ยนไป พ่อเรายิ่งใหญ่ เหนือกาลเวลา

ขอพร พระสยามเทวา คุ้มชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

ทรงพระเจริญ อยู่ ยิ่งยืนนาน

ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป

พระ คือพลัง ของแผ่นดิน

พระ คือวาริน ชโลมหล้า

พระ คือดวงใจ ชาวประชา

พระ คือแสงฟ้า ส่องนำทาง

ทรง งานหนัก เพื่อทวยราษฎร์

ทรง คือปราชญ์ ทุกสาขา

ทรง กตัญญู บิดรมารดา

ทรง แก้ปัญหา ด้วยเพียงพอ

ขอ พระประชวร จงมลาย

ขอ พระหทัย อย่าได้ท้อ

ขอ ไทยสามัคคี ถวายพ่อ

ขอ ไทยรักกันเถิดหนอ เพื่อพ่อหลวงของพวกเรา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โอ้ล้นเกล้า เหล่าประสก ทรงปรกเกศ

องค์นเรศ ธ ทรงกิจ เป็นนิจสิน

เพื่อปวงข้า และผองไทย ได้ทำกิน

บนแผ่นดิน สีเขียวสด แสนงดงาม

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักรพรรณา