เทคนิค การสอนคณิตประถม

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  โดยใช้เทคนิค  การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นการจัดให้นักเรียนจับคู่เพื่อช่วยเหลือกันในการเรียนและทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่สำคัญ

จุดเด่น  ช่วยพัฒนาความคิด  และความสามารถของนักเรียน  ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะทางสังคมและช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ถ้ามีกิจกรรมที่ไม่ใช่การสอนมาแทรก เด็กจึงจะเรียนสนุก อย่างเช่น

  • ลองสอนบวก-ลบ โดยใช้ไม้บรรทัดสองอัน เลื่อนบวก-ลบ กันดูสิครับ (เลียนแบบ slide rule ยุคก่อน)
  • ลองทำ Napier's Rod ให้เด็กหัดใช้คูณ
  • ลองใช้ลูกคิดมาสาธิต
  • ฯลฯ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ   จะนำไปปรับใช้ต่อยอดค่ะ

 

 Kapook_25745