AAR หลังการนำเสนอโครงการ Patho OTOP2

ศิริ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอ AAR บ้างในมุมมองของผู้เขียน หลังจากได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงการ PATHO OTOP2 ทั้ง 3 ครั้ง

จุดมุ่งหมาย เพื่อไปให้กำลังใจกับผู้นำเสนอทั้งที่ผู้เขียนมีส่วนร่วมเป็นสมาชิก และพี่ ๆ น้องที่ผู้เขียนรู้จักมักคุ้น รวมทั้งฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาของหน่วยอื่น ๆ เพื่อว่าได้นำมาประยุกต์หรือใช้เป็น Idea กับหน่วยงานของผู้เขียนได้บ้าง

สิ่งที่ได้เกินคาด 

ทุกทีมมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี จะเห็นว่าทุกกลุ่มมีการนำเสนอโดยใช้Power point อย่างสวยงาม (อาจเป็นผลจากโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ จากโครงการ Patho OTOP1 ก็เป็นได้) จำได้ว่าตอนโครงการ Patho OTOP 1 มีการนำเสนอโครงการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระดาษเขียนด้วยลายมือ หรือจะเป็นการพิมพ์ Word รวมทั้งการนำเสนอในครั้งนี้ทุกทีมเคร่งครัดในการใช้เวลาในการนำเสนอ เป็นอย่างดี

n     มีการเลี้ยงอาหารกลางวันทุกครั้ง และมีอาหารให้เลือกรับประทานด้วย

n     บรรยากาศการนำเสนอมีรูปแบบอย่างเป็นทางการ ใช้ห้อง M103  ซึ่งก็เป็นการฝึกฝนให้บุคลากรเราได้กล้าแสดงออกมากขึ้น

n     มีบุคลากรหลากหลายระดับร่วมนำเสนอโครงการในครั้งนี้

n       มีโครงการเข้าร่วมหลากหลายแตกต่างกันแต่ละรูปแบบ และดูเหมือนว่าจะมีครบทุกหน่วย

n     มีการถ่ายทอดสัญญาณวงจรปิดด้วย

n     ประทับใจกับหัวหน้าโครงการทุก  ๆ คน ที่นำเสนอได้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย รวมทั้งผู้เข้าร่วมทุกคน

สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาด

            ดูเหมือนผู้เข้าฟังจะน้อยลง ๆ และยิ่งเป็นกลุ่มท้าย ๆ แล้วผู้ร่วมเข้าฟังก็จะเหลือน้อยลงทุกที ๆ                  

                       

ข้อแนะนำ

 - อยากให้ทุกคนได้เข้าร่วม แต่คงเป็นไปไม่ได้ เพราะบางหน่วยต้องมีคนอยู่เวรเที่ยง เพราะบรรยากาศในการนำเสนอกับการถ่ายทอดไม่เหมือนกันซะทีเดียว (แต่ดีกว่าไม่มีน๊ะ) ดูเหมือนบางหน่วย หรือบางคนไม่ทราบว่ามีการถ่ายทอดสัญญาณวงจรปิด อย่างวันนี้นายดำบอกว่าทางหน่วยโสตลืมปล่อยสัญญาณ ต้องโทรตามคนที่รับผิดชอบทำให้พลาดการรับฟังการนำเสนอของกลุ่มแรก ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราว...เล่าสู่กันฟังความเห็น (0)