เรื่อง Google

กลุ่ม Programmer ม.4/เดลต้า
เรื่อง Trick ที่ใช้สำหรับการใช้งานของ Google ทางกลุ่ม Programmer ได้ใช้ เครื่องหมาย จุลภาค (,) ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่มีหัวข้อให้มามากมาย และประหยัดเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูลอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ให้หาคำว่า ที่พัก ให้หาคำว่า โรงแรม ถ้าให้หาอย่างละคำก็จะได้ข้อมูลเหมือนกัน แต่จะต้องเสียเวลาหาครั้งละคำ แต่ทางกลุ่มก็ได้นำเอาคำสองคำว่าหาครั้งเดียวโดยการ ใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นข้อความ ตัวอย่าง ที่พัก,โรงแรม เราก็จะได้ข้อมูลที่เดียวพร้อมกันสองข้อมูล จัดทำโดย กลุ่ม Programmer ม.4/เดลต้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายอูมัร หาดดีความเห็น (0)