เรื่อง google

กลุ่ม Programmer ม.4/เดลต้า
กลุ่ม Programmer ม.4/เดลต้า

เรื่อง Trick  ที่ใช้สำหรับการใช้งานของ Google

     ทางกลุ่ม Programmer  ได้ใช้ เครื่องหมาย  จุลภาค  (,) ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้สะดวกในการสืบค้นข้อมูลที่มีหัวข้อให้มามากมาย และประหยัดเวลาที่ใช้สืบค้นข้อมูลอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น

ให้หาคำว่า  ที่พัก

ให้หาคำว่า  โรงแรม

ถ้าให้หาอย่างละคำก็จะได้ข้อมูลเหมือนกัน แต่จะต้องเสียเวลาหาครั้งละคำ แต่ทางกลุ่มก็ได้นำเอาคำสองคำว่าหาครั้งเดียวโดยการ ใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นข้อความ

ตัวอย่าง  ที่พัก,โรงแรม 

เราก็จะได้ข้อมูลที่เดียวพร้อมกันสองข้อมูล

 

จัดทำโดย

กลุ่ม Programmer  ม.4/เดลต้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรณชิยา นพสุวรรณความเห็น (0)