ครบ ๔ เดือนแล้วที่สร้างบล็อคนี้ เริ่มละเดี๋ยวทำดีถวายพ่อดีกว่า

ทำดีตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน

พรุ่งนี้พ่อหลวงของเรา ก็จะครองราชย์ครบ ๖๐ ปีแล้ว เริ่มทำความดีถวายพ่ออย่างต่อเนื่องดีกว่า อย่างน้อยจะได้ไม่ทำให้พ่อต้องเป็นห่วงในตัวเราคนหนึ่ง

ลูกหลานไทยที่คอยแต่เดี๋ยวเรื่อยมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในตนเองก่อนความเห็น (0)