ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  เนื่องพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  พวกเราชาวไทยรักในหลวง