ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับห้องสมุด ก่อนที่จะเข้ามาทำงานก็คิดว่ามีแค่ระบบการยืม-คืนหนัสือเท่านั้นไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยาก แต่พอเข้ามาเริ่มงานนั้น ทำให้ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากมายหลายระบบที่เป็นของต่างประเทศ ที่เราต้องซื้อ Maintenace จากเขาจ่ายเป็นรายปี เช่น VTLS, Horizon,InNoPAC,Alis for Windows,Magic Library   อื่นๆ มาตรฐาน z39.5 ? หรือ tag260 tag?... เมื่อเข้าอบรมก็ได้รู้บ้าง... แต่เนื่องจากยังเป็นห้องสมุดภูธรยังต้องการได้รับคำปรึกษาจากที่อื่นบ้าง ทางสกอ.เขาเล็งเห็นว่าห้องสมุดบางแห่งยังต้องการใช้ฐานข้อมูลonline จึงได้จัดหามาให้ใช้ร่วมกัน รวมทั้ง e-book ก็มี แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครับ..