ห้องสมุดกับการจัดการสารสนเทศ

e-library
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ห้องสมุด สารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับห้องสมุด ก่อนที่จะเข้ามาทำงานก็คิดว่ามีแค่ระบบการยืม-คืนหนัสือเท่านั้นไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยาก แต่พอเข้ามาเริ่มงานนั้น ทำให้ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมากมายหลายระบบที่เป็นของต่างประเทศ ที่เราต้องซื้อ Maintenace จากเขาจ่ายเป็นรายปี เช่น VTLS, Horizon,InNoPAC,Alis for Windows,Magic Library   อื่นๆ มาตรฐาน z39.5 ? หรือ tag260 tag?... เมื่อเข้าอบรมก็ได้รู้บ้าง... แต่เนื่องจากยังเป็นห้องสมุดภูธรยังต้องการได้รับคำปรึกษาจากที่อื่นบ้าง ทางสกอ.เขาเล็งเห็นว่าห้องสมุดบางแห่งยังต้องการใช้ฐานข้อมูลonline จึงได้จัดหามาให้ใช้ร่วมกัน รวมทั้ง e-book ก็มี แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกครับ.. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดความเห็น (1)

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สกอ. บอกรับให้ยังมีปัญหาเรื่องการส่งเสริมการใช้อยู่มาก ถ้า pr พร้อมจัดโปรโมชั่นเสริมดีๆ ก็น่าจะไปได้สวย สกอ. ไม่ต้องเสียเงินฟรีเพราะไม่ค่อยมีผู้เข้าใช้