ความเห็น 38386

ขอทรงพระเจริญ ในวโรกาสครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

เขียนเมื่อ 
ขอจงทรงพระเจริญ