ผมรู้สึกประทับใจทีมงาน QA ของ มรภ. กำแพงเพชร (KPRUQA) ซึ่งนำทีมโดยท่านอาจารย์อรอนงค์ (ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล) มาตั้งแต่คราวที่ชาว KPRUQA เข้ามาร่วมงาน “รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย” ด้วยกันเมื่อวันที่ 30-31 มี.ค. 49 ที่ มน. (มน. และ สมศ. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ) < Link >

         ยิ่งรู้สึกประทับใจมากขึ้นอีกเมื่อได้อ่านวัตถุประสงค์ของการที่ KPRUQA Team จะพานักศึกษาประมาณ 80 คนมาเยี่ยมเรา (QAU) ที่ มน. ในวันพุธที่ 28 มิ.ย. 49

         และวันนี้ (วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 49) QAU (มน.) ได้ประชุมกัน โดยมีเรื่องการมาเยี่ยมของ KPRUQA Team อยู่ในวาระด้วย เรามีข้อสรุปรวม 3 ข้อ ดังนี้ครับ

         1. เนื่องจาก KPRUQA ทีมนี้ทำงานด้วยใจ ผมและทีมงาน QAU (มน.) จึงยินดีต้อนรับเต็มที่ครับ

         2. ผมอยากจะแนะนำให้เลื่อนการมา ให้เร็วขึ้นหรือช้าไปสัก 1 วันครับ เนื่องจากวันพุธที่ 28 มิ.ย. 49 ผมต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร แต่ถ้าเลื่อนลำบากก็ไม่เป็นไรครับ

         3. QUA (มน.) อยากจะจีบ KPRUQA Team มาผูกเสี่ยว ร่วมกันก่อตั้ง QA2KM Network เป็น 2 สถาบันแรก “ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ในระหว่างการมาเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดจะได้คุยกันต่อไปครับ

         วิบูลย์  วัฒนาธร