ความเห็น 38232

ถึง ผศ. อรอนงค์ แจ่มผล และทีมงาน “KPRUQA” ครับ

เขียนเมื่อ 

สำหรับการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางเราได้แจ้งคุณเจนจิตทราบว่าขอเลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 5 กรกฎาคม แทนนั้นได้แนบ เอกสาร มาด้วยค่ะ เพื่อหากทางทีมงาน NUQA ใช้ประกอบการดำเนินการใดๆ ในเบื้องต้นค่ะ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิบูลย์เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งค่ะ    รวมถึงขอขอบคุณน้องเจนจิตมากๆค่ะสำหรับการติดต่อประสานงานอันดีเยี่ยม

 

ด้วยนับถือยิ่ง

อรอนงค์ แจ่มผล