การคิดต้นทุนผลผลิต

ข้อมูลโรงเรียน

การดำเนินการจัดทำเอกสารต้นทุนผลผลิตของ สพท.นม.1  อยู่ในระหว่างการสรุปรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคิดต้นทุนผลผลิตความเห็น (0)