ความเห็น 38227

ถึง ผศ. อรอนงค์ แจ่มผล และทีมงาน “KPRUQA” ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์วิบูลย์

ขอขอบคุณในความกรุณา และเอื้อเฟื้อด้วยไมตรีจิตที่งดงามของท่านอาจารย์ค่ะ  ทั้งนี้ทีมงานของเรายังต้องเรียนรู้อีกมากด้านการจัดการความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการศึกษาของไทย  

สำหรับการนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทางเราได้แจ้งคุณเจนจิตทราบว่าขอเลื่อนไปเป็นวันพุธที่ 5 กรกฎาคม แทนค่ะ ซึ่ง

ด้วยความนับถือยิ่ง

อรอนงค์ แจ่มผล

 

Ornanog

(ณ มุมหนึ่งที่รื่นรมย์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันรวมพลังฯ ค่ะ)