ความเห็น 38194

ถึง ผศ. อรอนงค์ แจ่มผล และทีมงาน “KPRUQA” ครับ

เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิบูลย์ค่ะ ทาง KPRUQA Team กำลังจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร  และนำเสนอผ่าน blog ของท่านอาจารย์ค่ะ

 

KPRUQA Team