ทรงพระเจริญความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผลงานออกแบบและตกแต่งภาพของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร