กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ


ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528 ระบุว่าคณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศ

         ในช่วงนี้ทุกโรงเรียนจะจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารี   โรงเรียนได้จัดโครงการร่วมกับโรงเรียนในตำบลกำโลน  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  5  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์   โรงเรียนวัดสมอ   โรงเรียนวังไทร   โรงเรียนวัดจันทร์   ปีนี้ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายที่ พระตำหนักปากพนังซึ่งตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำปากพนังล้อมรอบด้วยแม่น้ำมีลักษณะสถาปัตยกรรมของภาคใต้อย่างโดดเด่นชัดเจน สวยงามมาก

Thanks: ฝากรูปฟรี ดิกชันนารีออนไลน์ ข้อมูลท่องเที่ยว

วันที่ 14 มกราคม  2553  นักเรียนพร้อมกันที่โรงเรียน  ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เดินทางโดยรถโดยสารเล็ก  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  โรงเรียนของเราไปถึงเป็นโรงสุดท้าย  ทุกโรงเรียน รออยู่ก่อนแล้ว   ผู้กำกับ รีบเรียกลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ จัดหมู่จัดกองตามที่ตกลงไว้โดยรวมกับทุกโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสนิทสนมกับเพื่อนต่างโรงเรียน

รวมพล  ผู้กำกับทักทาย  นัดหมายตามกำหนดการ   ฝ่ายนันทนาการเริ่มร้องเพลงเพื่อละลายพฤติกรรมของลูกเสือและเนตรนารีต่างโรงเรียน  เป็นเพลงสนุกสนาน  สร้างความคึกคัก  และกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

หลังจากมีความสนิทสนมกันพอสมควร  ก็เริ่มกิจกรรมลอดซุ้ม

เริ่มพิธีการสดุดีมหาราชา

พิธีเปิดกอง

สร้างค่ายพักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

         ตอนบ่ายเรียนตามฐานการเรียนรู้  เป็นการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงที่นักเรียนสนใจและให้ความร่วมมือมากที่สุด  เช่น การเรียนเงื่อน   ปฐมพยาบาล คนเป็นลม  คนถูกงูกัด    การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  การสะกดรอยและ  การห้อยโหน  ปีนป่าย นักเรียนสนุกสนาน  เหน็ดเหนื่อยจนถึงตอนเย็น    นักเรียนก็ไปอาบน้ำและหุงหาอาหาร  ลูกเสือชอบมากในการเดินไปเยี่ยมทำความรู้จักกับเนตรนารีต่างโรงเรียน  ทักทายทำความรู้จัก  บันทึกชื่อ  แข่งขันว่าใครรู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนมากที่สุด  แล้วก็นัดหมายในการไปรับประทานอาหารร่วมกัน  ก่อนที่ผู้กำกับนัดหมายการแสดงรอบกองไฟ  นักเรียนหาที่สำหรับการฝึกซ้อม  ผู้กำกับก็แยกกลุ่ม  แม่ก็ไปนั่งคุย  สอบถามทุกข์สุข ผลัดเปลี่ยน ไปอาบน้ำ  พ่อเสือก็เล่าเรื่องตลก ฮาเฮกัน  แล้วก็มาร่วมกันรับประทานอาหาร  ตอนนี้จะมีพ่อเสือ  แม่เสือ ลูกเสือที่บ้าน  มาเยี่ยม  นานๆครั้งที่ทุกคนได้พบกัน  เห็นแต่รอยยิ้ม  ความเหน็ดเหนื่อยจากในห้องเรียนก็มลายหายไป   ค่ำลงพ่อเสือ  แม่เสือก็ช่วยกันร้องเพลง ให้ลูกเสือๆแสดงรอบกองไฟ   เวลา 22.30 น. ก็สวดมนต์  นัดหมายกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น

     ตอนเช้าหลังจากออกกำลังกายก็หุงหาอาหารสำหรับรับประทานในตอนเช้าและคดห่อสำหรับการเดินทางไกล   แล้วทุกคนก็ไปเข้านอน  ผู้อำนวยการฝึกประชุมผู้กำกับ  พูดคุย ปัญหาและอุปสรรค  มอบหมายหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น   แต่ที่เพิ่มเป็นพิเศษคือการเข้าเยี่ยมชมพระตำหนัก   พิพิธภัณฑ์ 

 และประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ

บนสันเขื่อน

        "อุทกวิภาชประสิทธิ" เป็นนามพระราชทานที่เป็นมงคลยิ่ง มีความหมายถึง ความสามารถ แบ่งแยก น้ำจืด น้ำเค็ม ได้สำเร็จ นั่นคือ มีการบริหาร จัดการ อย่างสมดุล ปิดกั้นน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้าไปในลำน้ำ กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้ดำรงชีพซึ่งจะเป็นบทเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และเอื้ออำนวยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำปากพนัง เป็นไปอย่างยั่งยืน

 
         ตอนบ่ายจึงร่วมกิจกรรมสนุกสนานตามฐานต่างๆเช่น  ฐานไหวิเศษ  ฐานกู้ระเบิด ฐานเดินสะพานเชือกข้ามคลอง   นันทนาการ 

 

     บางกิจกรรมต้งตัดออกเพราะเวลาไม่เพียงพอ  เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับ  จึงต้องรวบรัดให้เสร็จสิ้นในเวลา 15.00 น. แล้วบำเพ็ญประโยชน์  รื้อค่ายพัก  ปิดกอง  กลับถึงโรงเรียน  เวลา 17.00 น. ผู้ปกครองนั่งรอด้วยความเป็นห่วง 

  

        เสร็จสิ้นกิจกรรม  ครูต้องเตรียมกิจกรรมจัดซุ้มอาหารในงานวันครูอีก ......พักก่อนนะคะ  แล้วจะมาเล่าใหม่  เมื่อมีโอกาส  /  ดาวเรือง

 

 

หมายเลขบันทึก: 329064เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2010 00:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (31)

บางกิจกรรมต้องรวบรัด

ตัดบางส่วนเพื่อให้ทันเวลา

O - NET ทำไมสอบเร็วจังนะคะ

สวัสดีค่ะ

 • ขอบคุณค่ะคุณครู ป.1
 • สอบ o-net   วันที่ 2-3 ก.พ.53 ค่ะ
 • สอบเร็วจริงๆ  ยังสอนไม่จบเลย

สวัสดีค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะที่ไปเยี่ยมทักทายกัน ช่วงเทอม 2 นี้งานมากจริงๆ ค่ะ ครูบันเทิงประจำชั้น ป.3   เดี๋ยวก็สอบอีกแล้ว สอนไม่ทันจริงๆค่ะ

 มาลอดเสือซุ้มนี้มั้ยค่ะ..

สวัสดีครับครูดาวเรือง

 • เข้าค่ายพักแรมหลายโรงเรียนอย่างนี้คงสนุกดีนะครับ
 • สวัสดีค่ะ คุณครูดาวเรือง
 • แวะมาขอบคุณคุณครูดาวเรืองที่ไปคอมเม้นท์งานเขียนให้บุษราค่ะ และอยากทราบข่าวอาการของน้องกานต์ด้วยค่ะ
 • "แวะมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะเป็นสถานที่ที่อยากมาเป็นลำดับสุดท้าย (ฮา) คุณบุษราเป็นคนเก่งจริง  งานหลายสิ่งหลายอย่างสำเร็จได้เพราะการร่วมมือ กิจกรรม 5 ส.นี่ ถ้าทำจริง  สม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน สถานที่นั่นสวยงาม น่าอยู่  เห็นแล้วเจริญหูเจริญตา"
 • โรงพยาบาลเป็นลำดับสุดท้ายที่อยากจะมากันทั้งนั้น.... แต่สำหรับบุษราอยากจะมาเป็นอันดับแรก ๆ ไม่งั้นต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่แน่นอน   (5555)
 • ขอบคุณนะค่ะ
 • P  สวัสดีค่ะ

  แม่เสือคนสวย  วันหลังมานครศรีฯอย่าลืมมาสอนรำมาลัยด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณค่ะ   ซุ้มเสือน่าลอดจริงๆ   อิๆๆๆ

  P สวัสดีค่ะ

  ลูกเสือเขาสนุกกันมากๆค่ะ

  แต่แม่เสืออึดอัดเพราะคาดไม่ถึงค่ะ (เข็มขัดสั้น  รัดจนสุดปลายแล้วค่ะ) 5555

  P ขอบคุณค่ะ  คุณบุษรา

  น้องกานต์เขาต้องรักษาโดยการกินยาก่อน 1 เดือน

  แล้วกลับไปหาหมออีกครั้ง ว่าได้ผลหรือไม่

  รอลุ้นให้ยารักษาได้ถูกทาง  เนื้อก้อนนั้นยุบ

  น้องจะได้สบายกับเขาบ้าง  สงสารเขาค่ะ

  เพิ่งไปเข้าค่ายลูกเสือมาเหมือนกันน่ะ

  เห็นเด็กๆมีความสุข เราก็มีความสุขซินะ

  คิดถึงนะ

  สถานที่สวยจังเลยครับ ท่าทางนักเรียนต้องสนุกแน่เลยครับ...

  สวัสดีค่ะ

  • เต้นท์น่านอนจังนะคะ
  • สนุก สนานกันใหญ่นะคะ ลูกเสือ พ่อเสือและแม่เสือ

  P  สวัสดีค่ะ  น้องจิ๋ว

  • สบายดีนะค่ะ
  • ใกล้ปิดเทอมแล้ว  คงกลับมาบ้านจะได้เจอกันนะคะ

  P  สวัสดีค่ะคุณครูคิม

  ใจตรงกันจัง  ดาวเรืองเพิ่งกลับมาจากบ้านคุณครู

  ไปอ่านเรื่องเด็กคนนั้นแล้วค่ะ  น่าสงสารจัง

  คุณครูคงมีบุญเยอะ  เพราะมีโอกาสให้ได้ทำบุญบ่อยๆ

  ขอให้คุณครูมีความสุขทุกวันค่ะ

  P
  สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง
  * มาเยี่ยมค่ายลูกเสือค่ะ  มีกิจกรรมหลายหลายดีค่ะ  ชอบ...ชอบ
  * การเข้าค่ายลูกเสือ เป็นการฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีน้ำใจ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต่างก็รอคอย  แม้ว่ากิจกรรมแต่ละอย่างจะเหนื่อย และโหด มัน  ฮา กินข้าวไหม้บ้าง ดิบบ้าง  อาบน้ำได้ไม่ถีง 3 ขัน  ไม่รู้ว่าว่าเสียงนกหวีดจะดังขึ้นเมื่อไหร่... เป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้พวกเขา....
  * ที่โรงเรียนก็จะเข้าค่ายประมาณ ปลายเดือนค่ะ
  * ระลึกถึงค่ะ

  P ขอบคุณค่ะ

  • กอดนี้อบอุ่นจัง
  • รักเสมอไม่เคยลืม
  • P  การเข้าค่ายลูกเสือไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกสำหรับลูกเสืออย่างเดียว
  • พ่อเสือ  แม่เสือ ก็รอคอยการเข้าค่ายเช่นกัน  ยิ่งต่างสถานที่ยิ่งตื้นเต้น
  • เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ระหว่างลูกเสือ กับลูกเสือ และแม่เสือ  พ่อเสือกับ  แม่เสือพ่อเสือต่างโรงเรียน  ปีนี้จบแล้วต้องรอปีหน้าอีก 
  • ขอบคุณค่ะคุณครูที่เข้ามาเยี่ยม

   

  • มาเยี่ยมแม่เสือค่ะ
  • น่าสนุกนะคะ
  • อยากผ่อนคลายแบบนี้บ้างจัง

  P  สวัสดีค่ะ น้องแต๋ม

  • มาผ่อนคลายด้วยการพักผ่อน
  • อาบน้ำตก  ดูไม้ ชมนก  ตกปลา
  • บ้านพี่  คีรีวง   ตอนปิดเทอมดีไหมค่ะ
  • ยินดีต้อนรับค่ะ 
  • หลานสาวดูสดใสนะคะ
  • ชอบมากที่คุณแม่บอก
  • เพื่อนไม่ได้ทำให้ต่ำลง
  • นอกจากจะลงเอง
  • ขอบคุณที่ให้แง่คิดค่ะ
  • มีพี่สาวดีเราก๊เลยพลอยดีไปด้วย
  • ลืมไปค่ะลงเพลงไม่ได้สักทีเลยค่ะ

                     

  สวัสดีค่ะP น้องแต๋ม

  • ขอบคุณนะคะ
  • แล้วจะไปเขียนที่บล๊อกใหนะคะ
  • รายงานโครงการได้อ่านแล้วดีจริงๆ
  • ขอบคุณอีกครั้ง
  • ลงเพลงได้แล้วค่ะ
  • ขอบคุณคุณครูค่ะ
  • พี่สาวลงเพลงได้แต่เพลงไม่เล่นเองแต๋มต้องคลิ๊กคำว่า Play ก่อน ต้องทำไงคะมีลูกศิษย์หัวขี้เลื่อยก็งี้แหละ

                          

  • สวัสดีค่ะ คุณครูดาวเรือง
  • ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครูปริมปราง
  • แวะมาเยี่ยมของคุณครูบ้างค่ะ
  • ดูรูปแล้วรู้นะว่าครูคือใคร
  • โชคดีนะคะ
  • สวัสดีคะครูดาวเรือง
  • ตามมาดูลูกเสือมาเข้าค่ายพักแรมที่ปากพนัง
  • น่าสนุกจังเลยดูนักเรียนมีความสุขมากนะคะเต็นท์ก็น่านอน
  • มีความสุขมากๆนะคะ

  P สวัสดีค่ะน้องแต๋ม

  ไปบอกวิธีที่บล๊อกแล้วนะค่ะ

  สวัสดีค่ะ P

  • ดีใจมากที่เข้ามาทักทาย
  • ชื่อไม่สำคัญเท่าความจริงใจค่ะ

  P สวัสดีค่ะ

  • มาเข้าค่ายโดยไม่ได้บอกเจ้าบ้าน
  • ขอโทษนะคะ / ปีหน้าจะพานักเรียนไปปลูกต้นไม้ที่ป่าชายเลน
  • กำลังเสนอโครงการ ขออนุมัตงบสนับสนุนจาก อบต.
  • คงเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม 2553 ค่ะ
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  L3nr
  ระบบห้องเรียนกลับทาง