GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ศูนย์เรียนรู้แผนแม่บทชุมชนต้นแบบ

เชื่อมโยงเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหลังสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับตำบลวังตะกอจัดทำแผนแม่บทชุมชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรแบบบูรณาการ  สิ่งหนึ่งที่ได้คือ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งาอาศัยซึ่งกันและกัน  โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้บริการข้อมูลที่หลากหลายแก่นักเรียน,นักศึกษา,ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์การเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนตำบลวังตะกอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmบันทึกกิจกรรม
หมายเลขบันทึก: 3286
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

น่าสนในมากอยากทราบรายละเอียดค่ะ

 

สนใจเรื่องแผนแม่บทชุมชนของตำบลวังตะกอ มาก หากมีรายละเอียดขอศึกษา และเรียนรู้ด้วยคนครับ

ช่วยเล่ากระบวนการ/ขั้นตอนที่ดำเนินการ  และผลลัพธ์ที่ได้  รายละเอียด  อยากจะทราบกระบวนการของชุมชนกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองครับ

                                           พรสกล ณ ศรีโต

                                             1/9/2458