กะหรอกับการศึกษาดูงานสัจจะวันละ ๑ บาท..

ครูชบ ยอดแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ ชาวตำบลกะหรอจะเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องสัจจะวันละ ๑ บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน โดยมีผู้ร่วมเดินทาง ประมาณ ๒๒ คน เป้าหมายเพื่อเรียนรู้เรื่องการทำสัจจะวันละ ๑ บาท ฯ และนำกลับมาทำจริงในตำบลของตนเอง หลังจากจับเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานาน ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำจริงสักที

เอาช่วยใจช่วยคะ เพื่อ ความเข้มแข็งของชุมชน (ชุมชนเป็นสุข)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)