ผมกำลังคิดอยากที่จะจัดทำเสื้อสามารถ “NUKM Staff of the year” แต่เพิ่งเป็นแนวความคิดเบื้องต้นมาก ๆ

         ผมเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะนำเอาหลักการและวิธีการของ KM ไปเผยแพร่ (โดยจัดทำ workshop) ให้กับเพื่อน ๆ ที่ทำงานด้านบริหารงานวิจัยและ QA ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนประมาณ 80 คนภายในปีงบประมาณ 2549 โดยหวังผลเลิศไว้อย่างน้อยจำนวน 20% (คืออย่างน้อย 16 คนจาก 80 คน) ผมเชื่อว่าคนประมาณ 20 คนกลุ่มแรกนี้จะไปเป็นตัวคูณได้อย่างดีต่อไปในอนาคต จึงอยากจะจัดทำเสื้อสามารถมอบเป็นแรงจูงใจและกำลังใจให้เขาช่วยกันผลักดันนเรศวรวิจัย-QA-KM ให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง 

         อยากเชิญชวนให้สมาชิก NUKM blog และทุกท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยครับ อาจจะเป็นไปตามประเด็นต่าง ๆ ข้างล่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         - ประกวด LOGO โดยที่คนที่ชนะจะได้เสื้อสามารถนี้ 1 ตัว เป็นรางวัล

         - ปีหนึ่งมอบเพียง 10 ตัว (เริ่มปี 2548 นี้เลย 10 ตัว ปี 2549 อีก 10 ตัว.......)

         - …………………..(ช่วยกันเสนอแนะด้วยครับ…………..)
 


         วิบูลย์  วัฒนาธร