เพิ่มเติมงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

ยังได้นำความรู้จากทีมของโรงพยาบาลคำตากล้าไปใช้ต่อด้วย

เมื่อวานหลังจากเขียน blog เกี่ยวกับงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมกำลังดำเนินการอยู่ไปแล้ว ภก.เอนก ทนงหาญ ได้ส่งอี-เมล์และส่งภาพกิจกรรมมาให้ด้วย พร้อมทั้งเข้าไปเขียนข้อคิดเห็นไว้ใน blog (คลิก ๑ ตำบล ๑ ชมรม)

๑ ตำบล ๑ ชมรมผู้ป่วยเบาหวาน รวมแล้วมีทั้งหมด ๑๖ ตำบล (เขต ร.พ. ๑ ตำบล+อีก ๑๕ ตำบล) และไม่เพียงแต่ทีมของโรงพยาบาลนี้จะได้นำความรู้จาก รพศ.ระยอง ของคุณหมอบุญรัก ธำรงลักษณ์กุล ไปใช้เท่านั้น แต่ยังได้นำความรู้จากทีมของโรงพยาบาลคำตากล้าไปใช้ต่อด้วย โดยจะจัดให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีและไม่มี complication ไปรับการดูแลที่สถานีอนามัยเพื่อลดความคับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาลและจะได้ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกให้มากขึ้น มีการประชุมเตรียมการไปแล้ว จะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้

คุณหมอบุญรักและทีมโรงพยาบาลคำตากล้า คงยินดีและดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เพื่อนสมาชิกสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ นำไปใช้แล้วได้ผลอย่างไรเราจะมาแลกเปลี่ยนกันอีก ตรงนี้จะเป็นการยกระดับความรู้ ตามวงจรที่คุณธวัช หมัดเต๊ะเคยบอกเราไว้

ขอเป็นกำลังใจให้ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมนะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘

 

 ซ้าย นพ.ประกาศิต จิรัปปภา ศัลยแพทย์ผู้ดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

 ขวา ภก.เอนก ทนงหาญ เลขานุการทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

 

   
 บรรยากาศการประชุมเครือข่ายสถานีอนามัย นำโดย นพ ปกรวิชย์ จิรัปปภา อายุรแพทย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)