ระบบ KM ของ สพบ.

ระบบ KM ของ สพบ.


          ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อสื่อแก่ ศ. สุมน  อมรวิวัฒน์   ประธานที่ปรึกษาของ สพบ.,   ดร. คุณหญิง กษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,   และ ผอ. สันทัด  สินธุพันธ์ประทุม  แห่ง สพบ.   เป็นการส่งการบ้านที่ท่านฝากไว้   ให้ สคส. ช่วยถ่ายทอดทักษะในการทำหน้าที่สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ให้แก่ สพบ.   เพราะว่า สพบ. ต้องการปรับองค์กรไปเป็น “สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการศึกษา”


          ที่จริงผมก็เสนอไปอย่างนั้นแหละ   ไม่ใช่เสนอแบบ “ผู้รู้”   และไม่แน่ใจว่าที่ผมเสนอนี้จะถูกต้อง   เป็นการ “เสนอด้วยใจ” คือ  กล้าเสนอเพราะมีใจอยากเห็นประเทศของเรามีหน่วยงาน  “ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการศึกษา” ที่ทำงานได้ผลจริง ๆ


          สิ่งที่คณะกรรมการที่ปรึกษาของ สพบ. และท่านปลัดฯ ควรเรียกร้องจากทีมบริหาร สพบ. ก็คือ
1.      แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ KM ภายใน สพบ. เอง
2.      แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเครือข่ายในวงการศึกษา   ที่ สพบ. จะดำเนินการ
แผนยุทธศาสตร์นี้จะต้องมีแนวคิดด้านการติดตามประเมินผล   และ Key Performance Indicators สำหรับไว้ใช้ติดตามผล


          จะต้องเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ระบุการบูรณาการกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ สพบ.   จะต้องระบุให้ชัดว่า KM จะช่วยหนุนการบรรลุภารกิจหลักของ สพบ. อย่างไร   แผนยุทธศาสตร์นี้จะต้องมีการกำหนดทรัพยากรที่มีใช้   และระบุการจัดการแผนยุทธศาสตร์


          ที่สำคัญที่สุด   แม้ ผอ. สพบ. จะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์นี้   ตัว ผอ. สพบ. เองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์นี้ต่อคณะกรรมการฯ และต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         27 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)