ธารปัญญาจาก NUQA

แน่นอนที่สุดนี่เป็นผลจากการที่เขาถูกอาจารย์มาลินีขอร้องแกมบังคับ (ฝึก) ให้เขาต้องเขียนอะไรออกมาเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเรื่อง (ทุกคนในหน่วยประกันฯ ต้องทำ) เพื่อลง NUQA-KM News

         Biggolf (ภัทรสิทธิ์  รอดเมือง) เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ผมมอบหน้าที่ให้หลายอย่าง และอย่างหนึ่งคือให้นำข้อมูลที่เป็นผลประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ของทุกปี มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือชุดธารปัญญาของ สคส. ท่านอาจารย์มาลินีมอบหมายให้เขาเขียนคอลัมน์ “สายธาร QA” เป็นประจำในจุลสาร “NUQA-KM News” วันนี้ (30 ส.ค. 2548) Biggolf เอาต้นฉบับที่จะตีพิมพ์ต้นเดือนหน้ามาให้ผมช่วยแก้ไข ผมลองอ่านดูแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะเข้าใจและจับประเด็นต่าง ๆ ได้ดีขนาดนี้ แน่นอนที่สุดนี่เป็นผลจากการที่เขาถูกอาจารย์มาลินีขอร้องแกมบังคับ (ฝึก) ให้เขาต้องเขียนอะไรออกมาเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเรื่อง (ทุกคนในหน่วยประกันฯ ต้องทำ) เพื่อลง NUQA-KM News

         ผมขอนำเอาต้นฉบับดังกล่าวมาให้อ่านกันโดยที่ผมไม่ได้แก้ไขอะไรเลย เป็นดังนี้ครับ

        


         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)