ตลาดนัดความรู้ ครูช่วยศิษย์ฝ่าวิกฤตวัยรุ่นกับการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้

ตลาดนัดความรู้  ครูช่วยศิษย์ฝ่าวิกฤตวัยรุ่นกับการเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้


          ตลาดนัดนี้จัดโดย สพบ. (สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา)  เพื่อเป็นเครื่องมือให้ สพบ.,  ผู้บริหารสถานศึกษา   และครูจำนวนหนึ่งเรียนรู้ KM  และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ CoP ครูช่วยศิษย์ฝ่าวิกฤตวัยรุ่นขึ้นในประเทศไทย   โดย สพบ. ทำหน้าที่ “คุณอำนวย” ของ CoP นี้   และหาทางส่งเสริมให้เกิด CoP นี้   และหาทางส่งเสริมให้เกิด CoP ด้านการศึกษาขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง   ผมเคยเล่าเรื่องนี้ไว้แล้ว (click)


          ทางผู้จัดตลาดนัดประสบความสำเร็จในการเสาะหา รร. และครูที่มีความสำเร็จ (best practice) ในการช่วยเหลือนักเรียนวัยรุ่น   มา ลปรร. กัน   เราได้ฟังเรื่องเล่าที่ทรงพลังและน่าชื่นชมมากมายจากครูที่เป็น “คุณกิจ” ตัวจริง   เท่ากับว่า สพบ. ประสบความสำเร็จขั้นต้นในการหาผู้มีศักยภาพที่จะเป็นสมาชิกของ CoP นี้   ขั้นตอนต่อไปที่ท้าทาย สพบ. ก็คือ   รร. ไหนจะเข้ามาเป็นแกนนำของ CoP   จะจัด “พื้นที่” สำหรับการ ลปรร. ของ CoP อย่างไร   สพบ. จะ “จุดไฟใส่ฟืน” ให้ “ไฟแห่งฉันทะ”   ครูช่วยศิษย์ฝ่าวิกฤตวัยรุ่น   ได้ลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาผ่าน CoP ระดับประเทศได้อย่างไร   เป็นเรื่องที่ไม่มีสูตรสำเร็จ   และท้าทายต่อความสามารถของ สพบ. อย่างยิ่ง


          ในตลาดนัดนี้   ได้เกิดการจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้”  สำหรับครูช่วยศิษย์ฝ่าวิกฤตวัยรุ่นไว้ส่วนหนึ่งแล้ว   สพบ. จะนำไปเป็นต้นทุนขับเคลื่อนกิจกรรม   ขับเคลื่อนการหมุนเกลียวความรู้อย่างไร   นี่ก็เป็นความท้าทาย   และท้าทายแต่ละ รร. ที่มาร่วม   รวมทั้งท้าทาย รร. ที่ไม่ได้มาร่วมตลาดนัดครั้งนี้ด้วย


          สิ่งที่ท้าทายผู้จัดและผู้มาร่วมตลาดนัดครั้งนี้ก็คือ   การพัฒนา “วัฒนธรรมการเรียนรู้ในวงการศึกษา”   นี่คือหัวใจที่ สพบ. จะต้องเจาะ   หาก สพบ. จะทำหน้าที่ “สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการศึกษา”


          เราจะช่วยกันสร้างวัฒนธรรมเรียนรู้ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง   วัฒนธรรมเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติขึ้นในวงการศึกษาได้อย่างไร


          เราจะช่วยกันพัฒนาทักษะในการเรียนรู้แนว KM นี้ในวงการศึกษาได้อย่างไร


          อะไรคือตัวอุปสรรคหลัก ๆ ต่อการพัฒนาทักษะนี้


          เหล่านี้คือตัวอย่างของความท้าทายต่อวงการศึกษาทั้งวงการ   คงจะไม่ใช่แค่ท้าทาย สพบ. หรือท้าทายต่อ รร. ที่มาร่วมตลาดนัดความรู้ครั้งนี้เท่านั้น


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   27 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)