Contact

กลอย

  ทำไงไรผึ้งถึงลดลง  

 จากเมื่อวานที่ไปตรวจผึ้ง ได้ทราบว่าประชากรในรังผึ้งของกลุ่มหนูลดประชากรลงค่ะอาจารย์และดูแล้วก็น่าจะมีสาเหตุมาจากไรผึ้งนั่นแหล่ะค่ะ และหนูก็ได้ทำการโรยผงกัมมะถันแล้ว หวังว่ามันคงสามารถช่วยในการกำจัดไรได้ไม่มากก็น้อย...เฮ่อ..สงสารผึ้งในรังจัง

                                                                        กลอย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 3268, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)