ความเห็น 2031

ศูนย์เรียนรู้แผนแม่บทชุมชนต้นแบบ

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

ช่วยเล่ากระบวนการ/ขั้นตอนที่ดำเนินการ  และผลลัพธ์ที่ได้  รายละเอียด  อยากจะทราบกระบวนการของชุมชนกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองครับ

                                           พรสกล ณ ศรีโต

                                             1/9/2458