สมรรถนะย่อย

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะกรรมการยกร่างสมรรถนะย่อยและสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ

     หลังจากที่สพท.ชพ.1 ได้ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  การบริหารความรู้ภายในองค์กร  ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาค 2548  ณ  สพท.ชพ.1 นั้น  แต่เนื่องจากสมาชิกและภารกิจที่มีอยู่มากมาย  อาจทำให้เราดำเนินการล่าช้าไปบ้าง  แต่ด้วยสำนึกของผู้รักการเรียนรู้พวกเราก็พยายามดำเนินการให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (ขอกำลังใจบ้างนะคะ)

     วันนี้ วันที่ 31 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการยกร่างสมรรถนะย่อยและสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ ซึ่งมีนายปรีชา  บัวกิ่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 1 เป็นประธาน  ได้กำหนดประชุม (ที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง ฯ  เนื่องจาก สมาชิกเยอะหากใช้กระบวนการกลุ่มในการกำหนดสมรรถนะย่อย  อาจใช้เวลามากและกระทบกับภารกิจหลักของ  หน่วยงาน)  และตกลงกันเป็นมติของที่ประชุมว่า  จะมีเจ้าภาพในการกำหนดสมรรถนะย่อยในแต่ละสมรรถนะหลัก และจัดทำตารางอิสรภาพให้เรียบร้อยเป็นเบื้องต้น  และนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 6 กันยายน 2548  จากนั้นจะนำไปจัดทำประชาพิจารณ์ในวันที่ 9 กันยายน 2548 ก็จะได้สมรรถนะย่อย  และตารางอิสรภาพที่สมบูรณ์ต่อไป

     ได้ผลอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ  บ๊าย บาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km chumphon area1ความเห็น (1)

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอเป็นกำลังใจให้ทำได้สำเร็จ มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะจะเกิดผลดีต่อการศึกษาของจังหวัดชุมพรในภาพรวมอีกมากมาย จะคอยติดตามอยู่เรื่อย ๆ ครับ.