ความเห็น 1991

สมรรถนะย่อย

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ขอเป็นกำลังใจให้ทำได้สำเร็จ มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเพราะจะเกิดผลดีต่อการศึกษาของจังหวัดชุมพรในภาพรวมอีกมากมาย จะคอยติดตามอยู่เรื่อย ๆ ครับ.