ไร (แต)

ได้ไปค้นเรื่องไรมาค่ะ

ได้ไปค้นเรื่องไรมาค่ะ

ไร Varroa jacobsoni, V. destructor ไรจะมีสีน้ำตาลแดงเข้ม ตัวเป็นรูปกลมแบน มีขนาดประมาณ 1.1 -1.5 มิลลิเมตร มักพบเกาะอยู่ที่ตัวผึ้ง การตรวจไรชนิดนี้ จะแช่ผึ้งทั้งหมดใน 70% ethanol คีบตัวผึ้งออก แล้วจึงนำ ethanol ไปตรวจใต้กล้องสเตอริโอไมโครสโคป

ไร Tropilaelaps clareae ไรจะมีสีน้ำตาล มีลำตัวยาวกว่าส่วนกว้าง มีขนาดประมาณ 0.5 -1มิลลิเมตร มักพบวิ่งอยู่ตามคอนผึ้งหรือในหลอดรวงของผึ้ง การตรวจใช้วิธีเดียวกับไรวารัวร์

http://www.dld.go.th/niah/AnimalDisease/wild/BeeDisSurvey.htm 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)