เมื่อวันที่ 24-26 พ.ค. 49 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสออกพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในแถวจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด แต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นฝนยังไม่ตกมากนักในบางพื้นที่ หรือไม่มีน้ำท่วมขัง จึงเป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งของการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอน ซึ่งบริเวณหรือพื้นที่ ที่เราเก็บตัวอย่างจะเป็นแถวพื้นที่นาข้าว คลองข้างถนน ที่เป็นแหล่งน้ำชั่วคราว "แหล่งน้ำชั่วคราว" ในที่นี้ คือแหล่งที่มีน้ำขัง น้ำแห้งซึ่งจะมีผลต่อการพักตัว หรือการเจริญเติบโตของสัตว์ และผลจากการออกพื้นที่ในครั้งนี้ก็พบไรน้ำนางฟ้าทั้งสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย ซึ่งอาจจะพอรู้จักกันมาบ้างแล้ว แต่การแพร่กระจายของไรน้ำนางฟ้ายังพบไม่มากนักเนื่องจากว่าฝนตกยังไม่นานพอที่จะทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโต.........