กศน.นครศรีฯ ยกทัพแก้จน ออกอากาศสดรายการ "สายใย กศน.ทาง ETV วันที่ 5 มิ.ย. 49 เวลา 10.00-11.00น.

ปลาทูว่ายอย่างไรจะไปถึงฝั่ง
          ดิฉัน ได้มีโอกาสติดตามท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวิมล  วัฒนา  ไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรรมราช  ช่อง  11  เพื่อคอยต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายวิชม  ทองสงค์  ซึ่งทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เรียนเชิญท่านไปบันทึกเทปบทสัมภาษณ์เรื่องการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร    เพื่อนำไปออกอากาศในรายการ  สายใย  กศน.   ทางสถานี   ETV   ซึ่งจะมีการออกอากาศสดในวันที่  5  มิ.ย.  49  เวลา  เวลา  10.00 11.00 น.   ซึ่งจะมีผู้ร่วมรายการหลายท่าน  ประกอบด้วยคุณลุงประยงค์  รณรงค์  ผอ.วิมล  วัฒนา  ผอ.สุนทรรอดทองอยู่  อ.ชมภู  ชุตินันทกุล  อ.จำนง  หนูนิล  และคุณสำราญ  เฟื่องฟ้า  แต่เนื่องจากทั้งท่านผู้ว่าฯ  และลุงประยงค์  ติดภารกิจไม่สามารถไปร่วมในรายการสดได้  จึงจำเป็นต้องบันทึกเทป  เพื่อนำบทสัมภาษณ์ไปออกอากาศแทน  ในการบันทึกเทปครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายอารมณ์  คงสกูล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ต้องขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ด้วย
                เหตุผลที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกอากาศรายการ สายใย  กศน.  ในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจากการจัดนิทรรศการศึกษาธิการสัญจร  ครั้งที่  4  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เมื่อวันที่  13 -14  พ.ค. 49  ซึ่งในการนี้   ศนจ.นศ.  ได้นำนิทรรศการการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร  และกลุ่มอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพึ่งพาตนเอง ไปแสดง    ซึ่งได้รับความสนใจจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายจาตุรนต์  ฉายแสง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์  และประชาชนที่ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ประกอบกับสื่อต่างๆ  ได้นำไปประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งอินเตอร์เน็ต  และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ 
                ท่านผอ.วิมล  วัฒนา  ในฐานะหัวเรือใหญ่  (เจ้าภาพหลักซึ่งเป็นเลขาโครงการ)  จึงได้รับเชิญให้ นำทีม  ยกทัพ  (คุณเอื้อ  คุณอำนวย  คุณกิจ  คุณประสาน )   ไปเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้แก้จนให้กับหน่วยงานที่สนใจ   ซึ่งเป็นการรวมทีม  รวมทัพ  จับโมเดลปลาทู  (KV  KS  KA) ไปชูประเด็นให้เห็นกันไปเลยว่า ปลาทูว่ายอย่างไรจึงจะไปถึงฝั่ง
                ถ้าท่านได้รับชมรายการ  ท่านจะทราบถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า  ท่านคิดอย่างไรจึงได้ทุ่มงบ  CEO  แบบมหาศาล  ประมาณ  20  กว่าล้าน/ปี   เพื่อนำ  KM  มาจัดการแก้ปัญหาความยากจนเต็มพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทำไมต้องนำส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคประชาชน  มาบูรณาการลงพื้นที่ในการจัดการความรู้แก้จนร่วมกัน  และที่สำคัญทำไมต้องให้  กศน. เป็นเจ้าภาพหลัก
                นอกจากนี้ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ  การประสานงานกับภาคีเครือข่าย  การลงพื้นที่ในการทำเวทีประชาคม  และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำ  KM  ไปใช้ใน  3  ตำบลนำร่อง 
                เพราะฉะนั้นอย่าพลาดชม   รายการ  สายใย  กศน.  ทางสถานี  ETV  ในวันที่  5  มิ.ย. 49  เวลา  10.00 - 11.00 น.  นะคะ  ขอบอก
                และในท้ายที่สุดนี้  ดิฉันต้องขอขอบคุณท่าน  อ.วิจารณ์    ที่ได้กรุณาแสดงความคิดเห็น  เป็นกำลังใจให้มือใหม่หัดขับอย่างดิฉัน  ได้เกิดความมั่นใจ  กล้าคิด  กล้าเขียนมากขึ้น   ทั้งๆที่ดิฉันยังใหม่มากๆ สำหรับเรื่อง  KM   เพิ่งจะมารับงานเป็นแค่คุณประสาน  เพียง  2  เดือน  แต่อาศัยได้ติดตามท่าน  ผอ. และท่านรองฯ  ลงพื้นที่มอบนโยบายบ่อยๆ  ก็ค่อยเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งศึกษาจากหนังสือ  ทั้งฟังจากคำบรรยาย  และทั้งภูมิรู้ที่พอจะมีอยู่ในตัวบ้างเล็กน้อย  นำมาผสมผสานกัน   และนี่ก็เป็นการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างหนึ่งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยอมรับว่าต้องการแนวร่วม Kmความเห็น (0)