การวิจัยและพัฒนา

  • 1 มิ.ย. 2549 วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาของโรงเรียนเครือข่ายการวิจัย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษาความเห็น (0)