สิงห์โต

  Contact

  ดีใจ ตื่นเต้นใหญ่ นักศึกษาใหม่km  
ขอบคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย ที่เปิดสมองเปิดใจเติมเชื้อไฟให้เราร้อนขึ้นตั้งมากมาย ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ทำให้หัวใจเรา เรา อบอุ่นขึ้นเป็นกอง ขอบคุณที่ทุกท่านช่วยทำให้เรามองเห็นเส้นทางเดิน ขอบคุณ ขอบคุณ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

Post ID: 32752, Created: , Updated, 2012-02-11 15:05:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้#การพึ่งตนเอง#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Recent Posts 

Comments (0)