วันนี้มาปฐมนิเทศ ป.โท หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประทับใจมาก เป็นอะไรที่ท้าทายดี เพราะหลาย ๆ ท่านยังไม่เข้าใจว่าหลักสูตรนี้เรียนอย่างไร ทำไมมีแต่ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว คุณภาพน่าเชื่อถือหรือเปล่า ท่าน ศ.ดร.อภิชัย บอกว่า หลักสูตรนี้มีที่นี่ที่เดียว จบแล้วคุณภาพคับแก้ว สู้ตายค่ะ