เรียน ดร.จิระที่นับถือ

ประทับใจในแนวคิดของอาจารย์มาก
ดิฉันได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ โดยอาจารย์เป็นวิทยากรเรื่องยุทธศาสตร์การเตรียมคนสำหรับอนาคต เมื่อในที่ 22-27 ธันวาคม 2532 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จ. สกลนคร การอบรมครั้งนั้นทำให้ดิฉันประทับใจในแนวคิดของอาจารย์ และได้แนวคิดใหม่ ๆ นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้ติดตามผลงานของอาจารย์ตลอดมา ทั้งรายการโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  พ้อกเก็ตบุ๊ค จนมีโอกาสพบตัวอาจารย์อีกครั้งเมื่อ ต้นเดือนพฤษภาคมที่โรงแรมแลนด์มาร์ค  ดิฉันเข้าไปทักอาจารย์ ทำให้ทรายว่าอาจารย์มีบล็อกที่เปิดโอกาสให้เข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ณ โอกาสนี้ดิฉันใครขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจ และเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโอกาสหน้าฉันจะขอ share ideas ด้วยคน  สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน adchaiya.gotoknow.orgความเห็น (0)