การประชุม วันที่ 1 มิถุนายน 2549

แนะนำโครงการวิจัยนักศึกษาปี 2549 หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร์

เลิมเมื่อเวลา 9 น

ท่านคณบดี คณบริหารศาสตร์ ได้กล่าวโครงวิทยานิพนของนักศึกษาปี 2549 ว่า มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก KM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Development intergalความเห็น (0)