เริ่มกันเลยนะครับ

 
 เป่าให้ยาวเท่านี้
 
 บีบอันที่ 1
 
 บีบให้เป็น 3 อัน
 
 จับบิด
 
 เป็นหน้าแล้วครับ
 
 บิดคอ และขาอีก 2 รวมเป็น 3 ปล้อง
 
 จับ ขาบิดเข้ากัน
 
 ได้ขาแระ ง่ายไหมครับ
 
 เว้นตัวให้ยาวหน่อย แล้วทำขาอีก 2 ปล้อง จับบิดครับ
 
 เริ่มสวยแระ
 
 ทำหางเป็น 2 ปล้องครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้ว