ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิประจำวัน

มันหน้าอ่านนะ

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะตามไม่ทัน การคิดค้น ค้นพบ และประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ออกมามากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ หรือทั้งอาจจะเป็นโทษถ้านำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราจะกล่าวถึงนี้ ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ เรียกได้ว่าเป็นการคิดค้น ค้นพบ วิทยาการใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงวงการวิทยาศาสตร์  ปัจจุบันนั้นในการใช้เทคโนโลยีจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าในด้านการติดต่อสื่อสาร     หรือในทางการแพทย์ที่นำเอาเทคโนโลยีไปใช้     และด้านธุรกิจ    การคมนาคม     ก็ล้วนแต่ต้องพึงพาอาศัยเทคโนโลยีทั้งนั้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสาวนีย์ ท่าสาครความเห็น (0)