การอบรมในการจัดทำบล๊อก

การพัฒนาบุคลากร

ได้เข้าร่วมอบรมสมัครเพื่อจัดทำบล็อกในวันที่  30  พฤษภาคม 2549   ดีใจมากที่ได้รับข้อมูล

ทำให้เราได้รับความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ

และได้คำแนะนำจากวิทยากรที่มีประสบการณ์สูง จากคนที่ยังไม่รู้และยังไม่เคยจัดการเกี่ยวกับบล็อกเลย  และการจัดการรูปภาพ   แต่ก็ได้รับความรู้ความใจมากขึ้น  ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่าน   และคณะผู้จัดการอบรม    มา ณ  โอกาสนี้ด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการความเห็น (0)