บันทึกติดปีก หน้าพิเศษ 3

แสงเทียนสว่างไสวที่ความสูง 2051

บันทึกติดปีก หน้าพิเศษ 3

แสงเทียนสว่างไสวที่ความสูง 2051 ม.

วันที่ 5-7 ธ.ค. 52 ยามที่หลายคนอยู่ในเมือง เพื่อร่วมใจถวายพระพรในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเรา  บนความสูง 2051 เมตรเหนือฟองคลื่น แสงเทียนแห่งรักองค์พระประมุขของเราพริ้วไสวเช่นกัน

กับสายลมหนาว 6 องศา เปลวเทียนแจ่มจรัส บนเส้นทางสันเขาตะเข็บชายแดนไทย-พม่า แห่งจุดสกัดดอยผ้าห่มปก  ร้อย ตชด. 334 

นกที่ดอยลางสุดยอด แอบเห็นบางตัวนุ่งโสร่ง(อะ..เปล่า..)

 

 

plumbeous redstart

ที่ความสูง2051ดอยลาง

 birders

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SwiftletNUความเห็น (0)